Kadra

Dyrektor Piotr Zaleski
Wicedyrektor Beata Wróblewska
Pedagog Alicja Zych
Psycholog Joanna Boćko-Sornat
Logopeda Anita Mencel

Wychowawcy

Klasa 1a Klaudia Juchnowicz-Kościelniak
Klasa 1b Monika Małecka
Klasa 2 Elżbieta Szymanowicz
Klasa 3 Agnieszka Nowicka-Kikut
Klasa 4 Sylwia Dudziak-Kamieniarz
Klasa 5a Agnieszka Maksimow
Klasa 5b Celina Warzecha
Klasa 6a Renata Łakomska
Klasa 6b  Monika Witczak
Klasa 7  Jolanta Kupis
Klasa 8  Małgorzata Miśta
Biblioteka Jolanta Kupis
Świetlica Małgorzata Miśta
Krzysztof
Anna Płoszaj
Łukasz Alama

Nauczyciele przedmiotów

Edukacja wczesno-szkolna Klaudia Juchnowicz-Kościelniak
Monika Małecka
Elżbieta Szymanowicz
Agnieszka Nowicka-Kikut
J. Polski Maria Idzikowska
Monika Witczak
J. Niemiecki Anna Płoszaj
J. Angielski Renata Łakomska
Łucja Szypulska
Biologia / Przyroda / Chemia Celina Warzecha
Fizyka Sylwia Dudziak-Kamieniarz
Matematyka Agnieszka Maksimow
Sylwia Dudziak-Kamieniarz
Historia Krzysztof
Plastyka Jolanta Kupis
Muzyka Małgorzata Miśta
Informatyka Urszula Owczarek-Duplaga
Technika / Geografia / Edukacja dla bezpieczeństwa Alicja Duliba
Wiedza o społeczeństwie / Wychowanie do życia w rodzinie Jan Wołoszczuk
W-F Alama Łukasz
Lawrenz Jolanta
Zaleski Piotr