Kadra

Dyrektor Piotr Zaleski
Wicedyrektor Beata Wróblewska
Pedagog Alicja Zych
Psycholog Bartosz Głowacki

Wychowawcy

Klasa 1 Elżbieta Szymanowicz
Klasa 2 Renata Starula
Klasa 3 Agnieszka Franiszyn
Klasa 4a Agnieszka Maksimow
Klasa 4b Celina Warzwecha
Klasa 5a Renata Łakomska
Klasa 5b  Monika Witczak
Klasa 6  Jolanta Kupis
Klasa 7  Małgorzata Miśta
Klasa 8 Jolanta Kupis
Świetlica Jolanta Kupis
Małgorzata Miśta
Anna Dawidowicz

Nauczyciele przedmiotów

Biologia / Przyroda Celina Warzecha
Chemia Celina Warzecha
Edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Franiszyn
Renata Starula
Elżbieta Szymanowicz
Fizyka Sylwia Dudziak-Kamieniarz
Geografia Alicja Duliba
WOS (Wiedza o społeczeństwie) Agnieszka Fic
Historia / Historia i społeczeństwo Agnieszka Fic
Informatyka / Zajęcia komputerowe Barbara Klin
Wojciech Szemiel
Język angielski kl. 1-2 Karolina Chmulak
Język angielski kl. 3-8 Renata Łakomska
Język niemiecki Anna Płoszaj
Język polski Monika Witczak
Maria Idzikowska
Matematyka Agnieszka Maksimow
Barbara Klin
Muzyka Małgorzata Miśta
Plastyka Jolanta Kupis
Religia Aneta Walas
Technika / Zajęcia techniczne Alicja Duliba
Wychowanie do życia w rodzinie Jan Wołoszczuk
Wychowanie fizyczne Piotr Zaleski
Łukasz Alama
Jolanta Lawrenz