„Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała i Oborniki Śląskie” nr RPDS.10.02.02-02-0009/18

Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała i Oborniki Śląskie

Gmina Wisznia Mała po raz 4 w ciągu ostatnich 3 lat pozyskała dofinansowanie w wysokości 2 MLN na realizację projektu dla szkół. Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy i naszych szkół po raz kolejny nasz projekt zajął pierwsze miejsce spośród 30 złożonych wniosków.

Projekt pn. Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała i Oborniki Śląskie” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu

Projekt będzie realizowany od września 2019r. do czerwca 2021r. Zajęcia dla dzieci planujemy rozpocząć w październiku 2019r.

W projekcie będą mogły wziąć udział wszystkie dzieci z Naszej Gminy będące uczniami SP Kryniczno, SP Psary, ZSP Szewce i ZSP Wisznia Mała. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z licznych zajęć dodatkowych:

 • Matematyki
 • Matematyki wyrównawczej
 • angielskiego
 • Nauk przyrodniczych (w tym biologii, chemii, geografii, fizyki)
 • Robotyki
 • Logopedycznych
 • Korekcyjno-kompensacyjnych
 • Opieki psychologa
 • Doradztwa zawodowego (klasy 7-8)

 

Zajęcia dodatkowe nie będą kolidować z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczniów. Zakładamy przeciętnie od 1 do 2 godzin w tygodniu po 45 min od października do czerwca.

W ramach projektu przewidziano też wsparcie stypendialne dla najzdolniejszych uczniów grupy wiekowej z klas od 5 do 8, po 10 z każdej szkoły realizowane od następnego roku szkolnego. Jednym z warunków uzyskania stypendiów jest uczestnictwo w projekcie w obecnym roku szkolnym. Stypendia będą wpłacane przez 10 m-cy po 100 zł miesięcznie.

 

Ponadto projekt przewiduje 108 godzin wyjazdowych zajęć pozaszkolnych dla każdej z gmin (Wisznia Mała i Oborniki Śląskie), dedykowane w pierwszej kolejności uczestnikom zajęć przyrodniczych. Wg planu ma to być 9 wyjazdów i 120 uczestników na każdą gminę, czyli ok. 30 uczniów z każdej szkoły w gminie Wisznia Mała. Będą to zajęcia teoretyczne i praktyczne w laboratoriach, stacjach badawczych jednostek naukowo-badawczych oraz innych podmiotach dysponujących stosownym potencjałem np.

 • Muzeum Przyrodnicze i ogród botaniczny;
 • Wrocławski Ogród Zoologiczny;
 • Uczelnie Wyższe i ich stacje badawcze.
Plan - grupy
Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *