Wykaz instytucji wspomagających rodziców

Gdzie uzyskać pomoc?

(wykaz instytucji wspomagających rodziców)

 

 

 

  • Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny w Wiszni Małej ul. Wrocławska 2,

tel.:  508-320-480, (71) 312-70-80 (czynny w godzinach dyżurów),

e-mail: profilaktyka.wiszniamala@wp.pl

Oferuje bezpłatną pomoc:

– psychologiczną i terapeutyczną dla osób współuzależnionych, doznających przemocy oraz w trudnej sytuacji życiowej,

– bezpłatne porady prawne, w tym pomoc w pisaniu podań i wniosków,

– informujemy o możliwościach leczenia uzależnień, grupach wsparcia AA, Al-Anon, Alateen, DDA

  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy, Wrocławska 10,

(71) 738-10-00 (m.in. badania psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne, indywidualne konsultacje)

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej, ul. Wrocławska 2, 71 310-68-32
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, ul. Kościuszki 10
    nr telefonu: (71) 387 05 96, (71) 387 06 70

( poniedziałek, wtorek, czwartek, w godz. od 7.30 do 15.30, w środy od 7.30- 16.00, piątek od 7.30 – 15.00).

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *