• Assign Menu from Admin > Appearance > Menus > Manage Locations > Top Navigation

Szanowni Rodzice!

Od dnia 09.03.2022 do dnia 23.03.2022 odbędzie się REKRUTACJA do:

  • Przedszkola Publicznego w Ligocie Pięknej
  • Oddziału Przedszkolnego w Piotrkowiczkach (zerówka)
  • Szkoły Podstawowej im. Małego Księcia w Wiszni Małej (1-klasa)

W najbliższym czasie na stronie naszej placówki zostaną umieszczone Regulaminy Rekrutacji do w/w placówek.