Aktualności
Home Aktualności 2020 wrzesień 17 Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia procedury przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała na II kadencję w latach 2020-2022, oraz powołania składu osobowego Szkolnych Komisji Wybiorczych