XVIII Turniej Regionalno–Ekologiczny „Nasza mała ojczyzna”

XVIII Turniej Regionalno–Ekologiczny „Nasza mała ojczyzna”

Uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie proszę o zgłoszenie się do nauczycielki geografii p. A. Duliby
w terminie do 14 03 2018 r.

I ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy ul. J. Piłsudskiego 5 Osolin
II ADRESAT: Turniej organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych kl. IV- VII
III CELE OGÓLNE:
1. Promowanie i upowszechnianie najciekawszych miejsc w regionie.
2.Rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.
3. Budzenie związku emocjonalnego z regionem, dumy z osiągnięć i troski o przyszłość.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan.
2. Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy.
3. Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
4. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w podejściu do zagadnień najbliższego otoczenia.
IV ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU OBEJMUJE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE:
1. Logo i Mapa Powiatu Trzebnickiego:
• Rzeki powiatu .
•Formy ochrony przyrody .
•Obliczanie wysokości względnych .
2. Rozpoznawanie drzew liściastych. (pokrój, liście, owoce).
3. Historia herbów gmin powiatu trzebnickiego.
4. Podział administracyjny, demografia powiatu trzebnickiego.
V FORMUŁA PYTAŃ KONKURSOWYCH: Test 10- 13 pytań w formie zadań wyboru i otwartych.
VI SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU: Indywidualny.
VII LITERATURA:
http://bip.powiat.trzebnica.pl/Article/id,118.html
http://www.zs3losice.pl/przedmioty/ak/rozpoznawanie_roslin_rosliny_drzewiaste.pdf.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Prusic.
http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/stara_strona/numery/102010/07.html.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Obornik_%C5%9Al%C4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_%C5%BBmigrodu.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Trzebnicy.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_trzebnicki.

VIII PRZEBIEG KONKURSU, ZASADY UCZESTNICTWA:
•Etap szkolny: Zainteresowani uczniowie kl. IV-VII przystępują do eliminacji szkolnych w swojej macierzystej szkole
w dniu 28 03 2018 r. na 6 lekcji
•Etap powiatowy – finałowy: Laureat konkursu szkolnego reprezentuje szkołę w powiecie. Etap turnieju zostanie przeprowadzony
w dniu 12. 04. 2018 r. o godz.9.00.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *